Inter>CAMERATA

Orkiestra kameralna powstała wiosną 2013 r. we Wrocławiu za sprawą Stowarzyszenia artystycznego Coolturlany Wrocław. Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym formacji jest wrocławski dyrygent, klarnecista i pedagog – Jan Jakub Bokun.

Powiększ

Inter>CAMERATA stawia sobie za cel popularyzację mało znanej – zapomnianej, bądź jeszcze nie odkrytej – muzyki kameralnej i orkiestrowej, zapraszając do współpracy wybitnie utalentowanych muzyków młodego pokolenia, będących jeszcze często na początku swej artystycznej drogi. Projekty zespołu zakładają współpracę między artystami krajów sąsiednich – szczególnie Czech, Słowacji i Węgier oraz skierowane są w głównej mierze do publiczności, która nieczęsto obcuje z muzyką na żywo.

Ważny aspekt działań orkiestry stanowi misja edukacyjna, realizowana m.in. poprzez otwarte próby generalne, w trakcie których prezentowane są fragmenty programu, połączone z niekonwencjonalną prelekcją, mającą przybliżyć publiczności instrumenty, style i formy muzyczne.

Pierwsze koncerty orkiestry, zorganizowane dzięki współpracy z Funduszem Wyszehradzkim, czeskim Forum Mladych i słowackim Súborem pre komornú hudbu, zainicjowały projekt: Odkrywamy zapomniane arcydzieła-(Re)discovering forgotten masterpieces, którego kolejna edycja cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Orkiestra posiada na swoim koncie 2 albumy płytowe, wydane w 2014 i 2016 roku.

Inter>CAMERATA współpracuje z najlepszymi solistami młodej generacji muzyków, wśród których znajdują się: Marta Kowalczyk, Anita Farkas, Magdalena Jakubska, Irvin Venyš, Igor Františak, Bence Szepesi, Barbara Staszewska, Paweł Jabłczyński, Mariano Rey, Markéta Vrbková oraz aktor Dawid Ogrodnik.

Powiększ

O debiucie płytowym orkiestry – albumie (Re)discovering Forgotten Masterpieces z 2014 roku pisano:

…Inter>Camerata ma klasyczne wejście smoka, co oznacza, że w kolejnych miesiącach na ten zespół nie tylko warto, ale trzeba zwrócić uwagę.

Magdalena Talik

...Album będący nagraniem live, jest znakomitym dowodem zgodności i radości wspólnego muzykowania. Jest też świetną okazją poznania dzieł, które z racji wysokich wymagań jakie stawiają solistom rzadko bywają prezentowane na estradzie koncertowej.

Adam Czopka - Maestro.pl

…Bokun wraz ze swoim zespołem Inter>CAMERATA doskonale czuje się w kameralnym repertuarze. Muzycznie płyta jest ucztą. ..

Kinga Anna Wojciechowska, Presto

…Wszystko składa na refleksyjną, świetnie zharmonizowaną całość.

Grzegorz Dowlasz, Kurier Szczeciński